WTOREK

NA PIĄTEK STRÓJ GALOWY – UCZCIMY 100 ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI.

Powtórka zasad ortograficznych podczas pisania wyrazów z „ó” i „u” – zapowiedziane dyktando na czwartek.

Czytanki w podręczniku na temat pracy rolnika jesienią oraz prac polowych wykonywanych kiedyś i dziś.

KĆ: 80-83. Zapis w zeszycie z języka polskiego wyjaśnienia, co to są oziminy.

M: 82-83, czytanie opisu gry ze strony 81 i wykonywanie ćwiczeń na podstawie tej instrukcji.