WTOREK

KONKURS SKO

Pani dyrektor na dzisiejszym apelu poinformowała o zgłoszeniu naszej szkoły do konkursu SKO – Szkolna Kasa Oszczędności organizowanym przez Bank Spółdzielczy. Uczniowie chętni do oszczędzania dostaną książeczkę, w której zapisywane będą wpłacane kwoty. Z końcem roku szkolnego całość zaoszczędzonych pieniędzy będzie wypłacana danemu uczniowi. Dla szkół, które okażą się najlepsze w oszczędzaniu przewidziano nagrody m.in. wyjazd na zieloną szkołę, czy kwoty pieniężne; ponadto dla najlepiej oszczędzającego ucznia naszej szkoły Bank Spółdzielczy w Koszęcinie przygotuje nagrodę specjalną. Kwoty będą wpłacane raz w tygodniu wychowawczyni klasy i umówiliśmy się, że nie może to być kwota mniejsza niż 1zł (nie ma określonej kwoty jaką można jednorazowo, czy ogólnie wpłacić).

Można zapoznać się z informacjami: http://skowsgb.pl/

ZAJĘCIA

KĆ: 73 – utrwalanie zasad pisowni z „u”

Kserówka: tworzenie przysłówków od przymiotników, odmiana czasowników przez osoby i czasy

Czytanie o sposobach oszczędzania energii elektrycznej oraz wody.

M: 76-77

Wprowadzenia dekagramów (dag) – zapisywanie podstawowych wiadomości do zeszytu z matematyki.

Wiedza, że 1 kg to 100g oraz pół kilograma to 50 dag – wykorzystywanie tej wiedzy podczas rozwiązywania zadań z treścią. Porównywanie wag np. 1kg > 75 dag.