Wtorek, 23.10.2018

Co słychać w lesie nocą?

Wypowiedzi na temat ilustracji i tekstów dotyczących zwierząt i ich nocnych zachowań. Stosowanie znaków interpunkcyjnych podczas wymieniania przykładów zwierząt aktywnych nocą i w dzień. Łączenie rzeczownika z jego zdrobnieniem. Zabawa ruchowa „Zwierzęta lasu”. Doskonalenie umiejętności dodawania z przekroczeniem progu dziesiątkowego. Rozwiązywanie zadań tekstowych. Rytmiczna recytacja przysłowia o jesieni. Abecadło muzyczne – poznawanie głosów ludzkich.