Wtorek 12.06.2018r.

Nauka na pamięć wiersza E. Zechenter-Spławińskiej Znów wakacje. Wyszukiwanie w wierszu wyrazów kojarzących się z wakacjami. Układaniei zapisywanie zdań

o wakacjach. Dobieranie rymujących się wyrazów. Pisanie wyrazów zakończonych na „-ów” i ze zmiękczeniami. Rondelkolandia. Zabawa matematyczna „Matematyczny krąg”.