Wtorek, 06.11.2018

Wrażenia po przedstawieniu

Rozmowa na temat wysłuchanego wiersza Ewy Skarżyńskiej Teatr. Czytanie ze zrozumieniem informacji zawartej w kronice klasowej. Praca w grupach. Poznanie właściwości magnesu na podstawie tekstu i przeprowadzo­nych doświadczeń. Czytanie ze zrozumieniem. Rozwijanie spostrzegawczo­ści. Ustalenie kolejności zdarzeń. Poprawne kończenie i zapisanie utworzonego zdania w zeszycie. Doskonalenie umiejętności odejmowania z przekroczeniem progu dziesiątkowego różnymi sposobami. Uzupełnianie grafów – dodawanie z przekroczeniem progu.

Pory roku

Rozmowa na temat charakterystycznych cech poszczególnych pór roku, rozpoznawanie ich na ilustracjach. Układanie i zapisywanie zdań pytają­cych do podanego zdania. Rozwiązanie rebusu. Kończenie i zapisywanie zdań na temat czterech pór roku. Przedstawienie techniką malarską ulubionej pory roku. Zabawa ruchowa „Pory roku”. Dostrzeganie zmian zachodzących w przy­rodzie wynikających z następstwa pór roku.