Kategorie
Tablica ogłoszeń


Poszczególne etapy postępowania rekrutacyjnego będą odbywały się w następujących terminach:

a) 25 lutego 2023 – wywieszenie na tablicy ogłoszeń dla rodziców oraz umieszczenie na stronie internetowej Szkoły, portalach społecznościowych – Szkoła Podstawowa „Naukowa Wyspa” – informacji dla rodziców o naborze do Szkoły;
b) od 1 marca 2023, godz. 9:00 do 22 marca 2023, godz. 16:00 – wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej „Naukowa Wyspa” w Koszęcinie;
b) od 6 marca 2023 do 17 marca 2023 – potwierdzenie przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka kontynuowania nauki w Szkole Podstawowej „Naukowa Wyspa” poprzez zawarcie umowy o świadczenie usług w roku szkolnym 2023/2024;
c) od 23 marca do 24 marca 2023 – poinformowanie rodziców nowych uczniów o przyjęciu do Szkoły na rok 2023/2024
d) od 27 marca 2023 do 05 kwietnia 2023 – zawarcie umów z rodzicami na świadczenie usług w roku 2023/2024.
e) od 01 maja 2023 do 30 lipca 2023 – Przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej w przypadku zwolnienia się miejsc.