Kategorie
Tablica ogłoszeń

Szanowni Rodzice,

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, informujemy, że od 17 – 28 maja klasy IV – VII wracają do nauki hybrydowej.

Poniżej harmonogram zajęć stacjonarnych:

Drodzy Rodzice,
do szkoły mogą uczęszczać uczniowie bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej lub niezamieszkujących z osobą przebywającą w izolacji w warunkach domowych.
Przypominamy również o obowiązku zaopatrzenia dzieci w maseczki, które będą używane w przestrzeniach wspólnych szkoły, gdy nie będzie możliwości zachowania dystansu.