Środa

KĆ: 84-85 – POWTÓRKA PRZED JUTRZEJSZYM DYKTANDEM.

M: 84-85  Samodzielne wykonywanie ćwiczeń z Noni, jako powtórka przed sprawdzianem. Przypomnienie o tym, że pół kg to 50 dag, a 1 kg to 100 dag! Przypomnienie i zapis w zeszycie, czym jest ĆWIERĆ i że 4 ćwiartki to całość.

WF: zabawy na świeżym powietrzu.

Edukcja muzyczna – utrwalanie śpiewu 4 zwrotek hymnu Polski oraz piosenki „Pięknie żyć”. KĆ: ćw. 5 i 6 str. 95.