ŚRODA

M: 93, 78 i 79

Rozwiązywanie zadania tekstowe na myślenie logiczne z uwzględnieniem litra jako miary pojemności. Wprowadzenie pojęcia ĆWIERĆ, jako jednej z 4 części.  Dokonywanie obliczeń dodawania i odejmowania w pamięci.

KĆ: 74-75

Wysłuchanie opowiadania z cyklu „Listy od Hani i Henia” pt. Czipsy z marchewki. Przypomnienie wiadomości o  piramidzie żywieniowej. Rozmowa na temat właściwego odżywiania. Czytanie ze zrozumieniem. Udzielenie odpowiedzi w formie pisemnej na postawione pytania. Doskonalenie umiejętności pisania z pamięci. Tworzenie formy osobowej czasownika od podanych bezokoliczników.

Zeszyt „Ortografia” – utrwalanie zasad pisowni z „u”. Rysowanie wujka-ujka Bogusia 🙂

Edukacja muzyczna: osłuchanie się z piosenką „Pięknie żyć”.

Edukacja plastyczna: wyklejanie plasteliną jesiennej mandali.

Wychowanie fizyczne: ćwiczenia ogólnosprawnościowe, ćwiczenia w zespołach z elementem rywalizacji oraz doskonalenie techniki kozłowania.