Środa 13.06.2018r.

Wypowiedzi U. na temat kultury kaszubskiej na podstawie tekstu Kaszuby. Wskazywanie Kaszub na mapie Polski. Poszerzanie zakresu słownictwa i struktur składniowych o wyrazy i zwroty pochodzące z języka kaszubskiego. Kolorowanie tradycyjnego haftu kaszubskiego. Uzupełnianie nazwami części uroczystego stroju kaszubskiego. Opis stroju. Porównywanie liczb w zakresie 1000. Rozwiązywanie zadań z treścią i zagadek logicznych. Ćwiczymy z Noni.