Środa, 07.11.2018

Rodzina deszczów

Rozwiązywanie rebusu. Rozmowa na temat deszczu na podstawie wiersza Ewy Stadtmüller Rodzina deszczów. Doskonalenie umie­jętności układania wyrazów według kolejności alfabetycznej. Wyszukiwanie cza­sowników dotyczących postaci z wiersza. Rozmowa na temat właściwego stro­ju w deszczowy dzień i troski o swoje zdrowie – labirynt. Zamiana czasowników z czasu teraźniejszego na czas przeszły. Kolorowanie rytmu według podanego kodu. Projektowanie stroju na deszczową pogodę. Rozwiązywanie zadań tek­stowych związanych z mierzeniem objętości płynów. Utrwalenie poznanych pio­senek. Rytmiczne recytowanie przysłowia.

Jesienna prognoza pogody

Rozmowa na temat stacji meteorologicznej i przyrzą­dów potrzebnych do obserwacji pogody na podstawie tekstu Danuty Grodzkiej Stacja meteorologiczna, ilustracji i wiadomości U. Ulica Ciekawych Wyrazów – synoptyk. Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem. Opisywanie jesiennej pogo­dy. Podawanie nazw przyrządów potrzebnych do badania pogody. Ćwiczenia w rozwijaniu zdań. Zapisywanie nazw barw ciepłych i zimnych. Kolorowanie je­siennego obrazka barwami ciepłymi.