PONIEDZIAŁEK

6 listopada – poniedziałek – recytacja wiersza „Jesień u fryzjera” D. Gellnerowej – uczniowie przepisywali go do brudnopisu – w internecie też jest.

14 listopada – wyjazd do Teatru – uczniowie pytali, czy mogą zabrać telefony – mogą, ale muszą być za nie odpowiedzialni.

15 listopada – rozpoczynamy przygodę z „minutówkami” – od tego dnia mnożenie i dzielenie z zakresu najpierw do 30 i co tydzień kolejna dziesiątka, 22 listopada do 40 itd.

25.11 – opracowywanie lektury „Asiunia”

DZIESIEJSZE ZAJĘCIA

WF: ćwiczenia z woreczkami indywidualne i w parach, próba wytrwałości skocznej

M: 72-75

Dodawanie i odejmowanie liczb trzycyfrowych w zakresie 1000. Rozwiązywanie zadań złożonych na dodawanie, mnożenie.

KĆ: 62, 63, 68, 70

Czytanie ze zrozumieniem tekstu Komisja Edukacji Narodowej. Praktyczne zastosowanie Leksykonu. Rozmowa na temat genezy Dnia Komisji Edukacji Narodowej. Dzielenie i zapis podzielonych na sylaby wyrazów.

Pisanie w zeszycie „lektury” ogłoszenia o zaginięciu Kleksa.