Poniedziałek 11.06.2018r.

Rozwiązywanie psychotestu „Bezpieczne wakacje”. Wielozdaniowewypowiedzi U. na temat zasad przestrzegania bezpieczeństwa podczas wakacji. Rozpoznawanie

i nazywanie roślin trujących i niebezpiecznych dla człowieka. Odczytywanie zdania z plątaninki sylabowej. Wskazywanie czasowników oraz zapisywanie ich

w kolejności alfabetycznej. Porównywanie liczb w zakresie 1000. Rozwiązywanie zadań z treścią i zagadek logicznych.