Polityka prywatności

POLITYKA COOKIESPliki cookie strony naukowawyspa.pl nie przechowują poufnych informacji, takich jak imię i nazwisko czy adres.
W celu ograniczenia, zablokowania lub usunięcia plików cookie z tej strony internetowej, należy użyć przeglądarki internetowej. Ponieważ każda z przeglądarek jest inna, w menu „Pomoc” przeglądarki można zapoznać się ze sposobami zmiany preferencji dotyczących plików cookie.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika niniejszej strony internetowej pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Szkoła Podstawowa Naukowa Wyspa oraz koordynator strony Paulina Pęsik.

Pliki te nie przechowują żadnych informacji o charakterze poufnym.


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH LOGI


Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje się strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach, które obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzystasz. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretną osobą i stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administracji, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem w home.pl.

Administratorem danych osobowych jest operator Szkoła Podstawowa Naukowa Wyspa ul. Leśna 2 42-286 Koszęcin.

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
Paulina Pęsik ul. Lubliniecka 25a 42-286 Koszęcin – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,
Zenbox Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 7, 42-200 Częstochowa – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze.