PIĄTEK

Zajęcia komputerowe: kreowanie kolorów niestandardowych oraz doskonalenie dotychczasowych umiejętności.

Próby.