Piątek 08.06.2018r.

Piknik z okazji Dnia Przyjaciela.

Sprawdzian z części matematycznej.

Czytanie ze zrozumieniem.