Język polski

Zajęcia kaligraficzne – uczniowie samodzielnie pisali życzenia świąteczne podanym fontem.

Na drugiej lekcji mieliśmy wprowadzenie do pisowni „rz” i „ż” w wyrazach.