Język polski

Piątek – 13.12.

Temat: Kropka a zapisywanie dat

Uczniowie ćwiczyli poprawne zapisywanie liczebników i dat. W poniedziałek kartkówka z liczebnika, zapisywania dat oraz ich poprawnej odmiany.

Druga lekcja – zajęcia kaligraficzne. Uczniowie samodzielnie pisali życzenia świąteczne wskazanym fontem.