Język polski

Piątek, 13.12.

Zajęcia kaligraficzne – uczniowie samodzielnie pisali życzenia świąteczne podanym fontem.