Język polski

25. 11.2019 r. – w poniedziałek, sprawdzian z rozdziału 2 i notatek w zeszycie.

26.11.2019 r. – kartkówka z lektury R. Kosika

Dzisiaj mieliśmy zajęcia kaligraficzne – ćwiczyliśmy pisanie tej samej litery różnymi czcionkami; pisanie wyrazów oraz pisanie po kalce.