Czwartek, 11.04.2019

Niezwykłe ogrody

Wysłuchanie czytanego przez Nauczyciela wiersza Doroty Gellner W hamaku. Rozmowa na temat treści i nastroju wiersza. Ćwiczenia w czyta­niu wiersza z uwzględnieniem interpunkcji i intonacji. Ustne opisywanie obrazu Władysława Podkowińskiego W ogrodzie. Łączenie i zapisywanie pasujących do siebie części porównań. Zabawa ruchowa „Motyle”. Mierzenie i zapisywanie długości wyróżnionych odcinków na linii prostej. Wprowadzenie oznaczenia odcinków.