Poniedziałek, 05.11.2018

Przyjazne przedstawienie

Wysłuchanie inscenizacji Pawła Beręsewicza Na niezgo­dę życia szkoda. Przygotowanie klasowej inscenizacji. Zapisywanie wyrazów określających przyjaciela, przyjaciółkę. Czytanie ze zrozumieniem. Podział rzeczowników na nazwy ludzi i nazwy rzeczy. Poszerzenie słownictwa o teatrze. Kolorowanie obrazka zgodnie z instrukcją. Ćwiczenia w układaniu i zapisywa­niu zdań z wybranymi wyrazami o teatrze. Doskonalenie dodawania w zakresie 20 z przekroczeniem progu dziesiątkowego. Ilustrowanie dodawania z przekrocze­niem progu. Odszyfrowywanie kodu, odczytanie i zapisanie hasła.

Środa, 31.10.2018

Kubuś Puchatek

Wysłuchanie ze zrozumieniem fragmentu lektury Alana Aleksandra Milne’a Kubuś Puchatek. Zwrócenie uwagi na zapis wielkiej lite­ry w tytułach, imionach i nazwiskach. Zilustrowanie wybranego bohatera książki. Uzupełnianie zdań pytających odpowiednimi wyrazami. Tworzenie zdrobnień do podanych rzeczowników. Kończenie rozpoczętych zdań. Rysowanie oburącz. Zabawa „Pląsy zwierząt”. Doskonalenie dodawania i odejmowania z prze­kroczeniem progu dziesiątkowego. Rozwiązywanie zadań tekstowych.

Wtorek, 30.10.2018

Przyjaźń

Wysłuchanie czytanego przez Nauczyciela. fragmentu wiersza Wandy Chotomskiej Najlepiej razem. Omówienie treści utworu. Wypowiedzi Uczniów na temat przyjaźni, zaufania i dochowywania tajemnicy na podstawie wysłuchanego tekstu Przyjaciel. Kto to taki? z cyklu „Listy od Hani i Henia”. Czytanie ze zrozumieniem tekstu Andrzeja Marka Grabowskiego Kózka Marysia. Uzupełnianie luk w zdaniach podanymi wyrazami. Układanie i pisanie powiedzeń o przyjaźni na podstawie rozsypanki sylabowej. Rysowanie portretu swojego przyjaciela. Zapisywanie wyrazów z rozsypanek literowych – utrwalenie pisowni wyrazów z ó wymiennym. Zabawa ruchowa „Przyjaciel”. Dodawanie z przekroczeniem progu dziesiątkowego. Rozwiązywanie zadań tekstowych.

Poniedziałek, 29.10.2018

Drzewa w Puszczy Białowieskiej

Zabawa ruchowa „Chodzimy po tropach”. Przewodnik prawdziwych tropicieli. Jesień – wysłuchanie czytanego przez N. tekstu Tam, gdzie rosną rekordziści Adama Wajraka. Wskazywanie na mapie obszaru Puszczy Białowieskiej. Fauna i flora Białowieskiego Parku Narodowego. Redagowanie pisem­nej wypowiedzi o wyprawie do lasu i jej uzasadnienie. Ćwiczymy z Noni – utrwa­lenie pisowni wyrazów z ch, zdrobnień, formy zaproszenia, klasyfikowania wyrazów – nazwy ludzi, zwierząt, roślin i rzeczy. Zrób to sam! Wykonanie pracy „Las” zgodnie z instrukcją.