Czwartek, 11.04.2019

Niezwykłe ogrody

Wysłuchanie czytanego przez Nauczyciela wiersza Doroty Gellner W hamaku. Rozmowa na temat treści i nastroju wiersza. Ćwiczenia w czyta­niu wiersza z uwzględnieniem interpunkcji i intonacji. Ustne opisywanie obrazu Władysława Podkowińskiego W ogrodzie. Łączenie i zapisywanie pasujących do siebie części porównań. Zabawa ruchowa „Motyle”. Mierzenie i zapisywanie długości wyróżnionych odcinków na linii prostej. Wprowadzenie oznaczenia odcinków.

Wtorek, 09.04.2019

Wysłuchanie inscenizacji Pawła Beręsewicza Kto zjadł sała­tę?. Rozmowa na temat zachowania kreta. Przygotowanie klasowego przed­stawienia. Układanie z rozsypanek literowych nazw zwierząt wystę­pujących w przedstawieniu, zapisywanie ich w kolejności alfabetycznej. Pisemne udzielanie odpowiedzi. Obliczanie iloczynów i ilorazów. Stosowanie przemien­ności mnożenia. Rozwiązywanie zadań tekstowych.

Poniedziałek, 08.04.2019

Wiosenne prace w ogrodzie

Ustalanie kolejności etapów pracy podczas siania rzodkiewki na podstawie tekstu Siejemy rzodkiewkę. Uprawy ekologiczne. Narzę­dzia ogrodnicze potrzebne do wiosennych prac w ogrodzie. Rodzina wyrazu ogród. Rozwijanie zdań. Rozwiązywanie krzyżówki. Uzupełnianie zdania czasownikami we właściwej formie gramatycznej. Zapisywanie nazw narzędzi ogrodniczych w kolejności alfabetycznej. Doskonalenie rachunku pamięcio­wego. Mnożenie i dzielenie w zakresie 100. Rozwiązywanie zadań teksto­wych.