Czwartek 11.02.2016

Wyładowania elektryczne. Rozwiązanie zagadki jako wprowadzenie do tematu zajęć. Czytanie ze zrozumieniem tekstu pt.: Burza i pioruny. Ustne opowiadanie o etapach powstawania burzy na podstawie tekstu pt.: Burze i pioruny. Zabawa „Nadciąga burza”. Układanie i zapisywanie zdania z rozsypanki wyrazowej. Wyjaśnienie znaczenia zapisanego powiedzenia. Doskonalenie grafomotoryki.

Środa 10.02.2016

Bezpiecznie korzystamy z prądu. Rozmowa na temat bezpiecznego korzystania
z prądu na podstawie wysłuchanego opowiadania pt.: Pstryk! oraz doświadczeń Uczniów. Wyszukiwanie w tekście zdań – przestróg dla użytkowników urządzeń elektrycznych. Ustalanie zasad bezpiecznego korzystania z prądu na podstawie tekstu Uwaga! Prąd! Uzupełnianie zdań zgromadzonymi wyrazami. Umieszczanie nalepek z opisem obok znaków ostrzegawczych. Układanie z sylab nazw czynności, dopasowywanie ich do nazw rzeczy. Odmiana czasownika przez osoby w liczbie pojedynczej i mnogiej. Mierzenie, kreślenie odcinków.

Wyjście do pałacu Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk na koncert „Melodie polskie. Melodie japońskie”  w wykonaniu  pianistki Miho Kurihary i Piotra Nikla – solisty Zespołu.

Wtorek 09.02.2016

Skąd płynie prąd? Czytanie wiersza J. Tuwima pt.: Pstryk! Wyjaśnienie na jego podstawie do czego służy przełącznik. Wyszukiwanie w tekście pytań i układanie własnych. Gromadzenie wiadomości na temat powstawania prądu i ciepła. Źródła energii odnawialnej. Ustalanie drogi, jaką musi przebyć prąd zanim dotrze do naszego domu na podstawie ilustracji w podręczniku. Zapisywanie nazw urządzeń elektrycznych. Rodzaje rzeczowników. Rozwiązania rebusu, zapisanie hasła. Tworzenie nazw rzeczy od nazw czynności. Pisownia wyrazów z zakończeniem
„-ówka”.