Poniedziałek 5.10.2015r.

Wprowadzenie do zajęć. Zabawa słowna „echo”. Rozmowa na temat pracy logopedy  połączona z omówieniem ilustracji w podręczniku, odpowiedz na zadane pytania do ilustracji. Analiza i synteza głoskowa i sylabowa wyrazów z „u”. Ćwiczenia w czytaniu. Gimnastyka oka i języka- wykonanie ćwiczeń logopedycznych. Śpiewanie sylab na melodię piosenki „Panie Janie”, powtórzenie poznanych dotąd liter słownie oraz pisemnie. Rozwijanie spostrzegawczości, wyszukiwanie różnic na obrazku. Ćwiczenia grafomotoryczne- przygotowanie do pisania literki „u”. Wykonanie pracy plastycznej „jesienny las”.  Próba na „Pasowanie na Ucznia”.