Język polski

Dzisiaj na lekcjach języka polskiego podsumowaliśmy i powtórzyliśmy wiadomości z rozdziału 2. Uczniowie pracowali w grupach, tworząc kreatywne mapy myśli. Na koniec zagraliśmy wspólnie w grę „Milionerzy” (internetowa aplikacja), do której każdy z uczniów ułożył po jednym pytaniu.

Sprawdzian z rozdziału 2 – 12 listopada

Język polski

Dzisiaj, na pierwszej lekcji języka polskiego, powtórzyliśmy najważniejsze wiadomości dotyczące czasownika, by następnie napisać kartkówkę związaną z tym tematem. Druga lekcja poświęcona była zaimkom – ćwiczyliśmy ich wyszukiwanie, odmianę oraz charakteryzowanie.

Język polski

Dzisiaj, na pierwszej lekcji języka polskiego, utrwalaliśmy pisownię ą, ę w zakończeniach wyrazów oraz ćwiczyliśmy różnicowanie pisowni ą/om. Druga lekcja poświęcona była recytacji wierszy – omawialiśmy, jak się do niej przygotować i w jaki sposób zaprezentować własną interpretację utworu.

Język polski

Dzisiaj, na pierwszej lekcji języka polskiego, omawialiśmy fragment powieści „Pinokio” Carlo Collodi’ego. Charakteryzowaliśmy głównego bohatera oraz omawialiśmy opisane relacje koleżeńskie. Druga lekcja dotyczyła podsumowania rozdziału 2 – powtórzyliśmy, jak może wyglądać kreatywna notatka, poszerzyliśmy słownictwo przydatne do opisu postaci, przypomnieliśmy sobie, kiedy stosujemy wielką literę w wyrazach.

Język polski

21.10.2019 r.

Dzisiaj, na pierwszej lekcji języka polskiego, kończyliśmy omawiać temat: „Wielka litera na start!”. Druga lekcja poświęcona była ćwiczeniom dotyczącym stosowania i zapisu cudzysłowia.

Język polski

21.10.2019 r.

Dzisiaj, na lekcjach języka polskiego, uczyliśmy się odróżniać stronę bierną i czynną czasownika oraz dokończyliśmy temat o czasownikach dokonanych i niedokonanych.

Język polski

Język polski – 14.10

Omawialiśmy sprawdzian i wyniki kartkówki z lektury. Rozwiązywaliśmy zadania, które okazały się najtrudniejsze. Druga lekcji dotyczyła wizualizacji placu Broni za pomocą klocków i omówienia samej bitwy.

Język polski

Język polski – 14.10

Omawialiśmy sprawdzian i rozwiązywaliśmy zadania, które sprawiły najwięcej trudności. Na drugiej lekcji tworzyliśmy plan wydarzeń do lektury „Akademia pana Kleksa”.