Język polski

Dzisiejsze lekcje języka polskiego poświęcone były omawianiu poszczególnych postaci z „Mikołajka”. Uczniowie tworzyli opis postaci (wybranego bohatera z książki). Kartkówka z wiedzy o „Mikołajku” – w najbliższy poniedziałek, 25 listopada.

Język polski

Na dzisiejszych lekcjach omawialiśmy życiorys Roberta Lewandowskiego, oglądaliśmy krótki film o jego drodze na sam szczyt oraz czytaliśmy tekst jego biografii z podręcznika.

Język polski

Na dzisiejszych lekcjach języka polskiego zaczęliśmy omawiać lekturę „Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi” R. Kosika. Skupiliśmy się na genezie powstania tekstu, czasie i miejscu akcji oraz omówieniu fabuły poszczególnych rozdziałów.

Język polski

Na pierwszej lekcji kończyliśmy temat o czasowniku i jego odmianie – ćwiczyliśmy tworzenie i rozpoznawanie form osobowych i bezoosobowych czasownika. Druga lekcja minęła nam na wprowadzeniu w świat lektury – zaczęliśmy omawiać „Mikołajka”.

Język polski

Na pierwszej lekcji omawialiśmy wyniki sprawdzianu z rozdziału 2 i rozwiązywaliśmy wspólnie zadania, które okazały się najtrudniejsze. Na drugiej lekcji omawialiśmy motyw ojca w literaturze i innych tekstach kultury.

Język polski

Na dzisiejszych zajęciach języka polskiego uczniowie recytowali przygotowane wcześniej teksty. Następnie przeprowadziliśmy zajęcia kaligraficzne (pracowaliśmy nad piękną pisownią małych liter oraz pierwszymi wyrazami).

Język polski

Na dzisiejszych zajęciach mówiliśmy o czasowniku  i jego odmianie, a także przeprowadziliśmy warsztaty kaligraficzne (dzisiaj skupiliśmy się na małych literach i pierwszych wyrazach).

Język polski

Na dzisiejszym języku polskim realizowaliśmy zajęcia kaligraficzne (wyjątkowo była to zamiana z piątkiem). Uczniowie ćwiczyli pisanie małych liter z piórem o cienkiej stalówce. Druga godzina – była to godzina wychowawcza.

Język polski

Dzisiaj na lekcjach języka polskiego poznaliśmy, czym jest powieść detektywistyczna. Następnie uczniowie poznali technikę szyfrowania wiadomości i samodzielnie stworzyli zaszyfrowany tekst.