Język polski

Na dzisiejszej lekcji omawialiśmy malarstwo historyczne jako wprowadzenie do nowego rozdziału w podręczniku. Szczególną uwagą otoczyliśmy postać J. Matejki.

Jutro – kartkówka.

J. polski

Na dzisiejszych lekcjach robiliśmy ćwiczenia dotyczące liczebnika i utrwalaliśmy zasady pisowni wyrazów z ó/u.

W czwartek kartkówka z liczebnika.

Uczniowie otrzymali lekturę do czytania – „Król Maciuś Pierwszy” Janusza Korczaka.

J. polski

Temat: Opisujemy przedmiot

Na dzisiejszych lekcjach opisywaliśmy przedmioty, zbieraliśmy wcześniej słownictwo potrzebne do takiego opisu, czytaliśmy przykładowe opisy.

Sprawdzian z rodz. 3 zaplanowany jest na 29.01

Jutro powtarzamy wiadomości z rozdziału 3.

Język polski

Zajęcia kaligraficzne – uczniowie samodzielnie pisali życzenia świąteczne podanym fontem.

Na drugiej lekcji mieliśmy wprowadzenie do pisowni „rz” i „ż” w wyrazach.

Język polski

Piątek – 13.12.

Temat: Kropka a zapisywanie dat

Uczniowie ćwiczyli poprawne zapisywanie liczebników i dat. W poniedziałek kartkówka z liczebnika, zapisywania dat oraz ich poprawnej odmiany.

Druga lekcja – zajęcia kaligraficzne. Uczniowie samodzielnie pisali życzenia świąteczne wskazanym fontem.

Język polski

25. 11.2019 r. – w poniedziałek, sprawdzian z rozdziału 2 i notatek w zeszycie.

26.11.2019 r. – kartkówka z lektury R. Kosika

Dzisiaj mieliśmy zajęcia kaligraficzne – ćwiczyliśmy pisanie tej samej litery różnymi czcionkami; pisanie wyrazów oraz pisanie po kalce.

Język polski

Na pierwszej lekcji mieliśmy warsztaty kaligraficzne, druga poświęcona była wprowadzeniu do tematyki wpisów blogowych oraz tworzenia tekstów publicystycznych.

Język polski

Na pierwszej lekcji oglądaliśmy film „Mikołajek”, natomiast na drugiej ćwiczyliśmy pismo kaligraficzne i dostosowywanie szerokości stalówki do poszczególnych czcionek.

Język polski

Na dzisiejszych lekcjach języka polskiego tworzyliśmy recenzje omawianej lektury oraz zaczęliśmy tworzyć charakterystykę głównych bohaterów.