Język polski

Zajęcia kaligraficzne – uczniowie samodzielnie pisali życzenia świąteczne podanym fontem.

Na drugiej lekcji mieliśmy wprowadzenie do pisowni „rz” i „ż” w wyrazach.

Język polski

Piątek – 13.12.

Temat: Kropka a zapisywanie dat

Uczniowie ćwiczyli poprawne zapisywanie liczebników i dat. W poniedziałek kartkówka z liczebnika, zapisywania dat oraz ich poprawnej odmiany.

Druga lekcja – zajęcia kaligraficzne. Uczniowie samodzielnie pisali życzenia świąteczne wskazanym fontem.

Język polski

25. 11.2019 r. – w poniedziałek, sprawdzian z rozdziału 2 i notatek w zeszycie.

26.11.2019 r. – kartkówka z lektury R. Kosika

Dzisiaj mieliśmy zajęcia kaligraficzne – ćwiczyliśmy pisanie tej samej litery różnymi czcionkami; pisanie wyrazów oraz pisanie po kalce.

Język polski

Na pierwszej lekcji mieliśmy warsztaty kaligraficzne, druga poświęcona była wprowadzeniu do tematyki wpisów blogowych oraz tworzenia tekstów publicystycznych.

Język polski

Na pierwszej lekcji oglądaliśmy film „Mikołajek”, natomiast na drugiej ćwiczyliśmy pismo kaligraficzne i dostosowywanie szerokości stalówki do poszczególnych czcionek.

Język polski

Na dzisiejszych lekcjach języka polskiego tworzyliśmy recenzje omawianej lektury oraz zaczęliśmy tworzyć charakterystykę głównych bohaterów.

Język polski

Dzisiejsze lekcje języka polskiego poświęcone były omawianiu poszczególnych postaci z „Mikołajka”. Uczniowie tworzyli opis postaci (wybranego bohatera z książki). Kartkówka z wiedzy o „Mikołajku” – w najbliższy poniedziałek, 25 listopada.

Język polski

Na dzisiejszych lekcjach omawialiśmy życiorys Roberta Lewandowskiego, oglądaliśmy krótki film o jego drodze na sam szczyt oraz czytaliśmy tekst jego biografii z podręcznika.

Język polski

Na dzisiejszych lekcjach języka polskiego zaczęliśmy omawiać lekturę „Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi” R. Kosika. Skupiliśmy się na genezie powstania tekstu, czasie i miejscu akcji oraz omówieniu fabuły poszczególnych rozdziałów.