PONIEDZIAŁEK

PRZYPOMINAM O KONIECZNOŚCI USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI

Wychowanie fizyczne – ćwiczenia ogólnosprawnościowe z użyciem szarf, w parach oraz drużynowe z użyciem woreczków z elementem rywalizacji.

RECYTOWALIŚMY WIERSZ – byłam pełna podziwu dla przygotowania! Spisali się świetnie! Dziękuję też państwu za pamięć i pomoc w przygotowaniach – niby „mała rzecz” a uczniowie bardzo poważnie do niej podeszli i cieszyli się ze swojego osiągnięcia. 🙂

 

I POWTÓRKA PRZED SPRAWDZIANEM

kserówka: wdrażanie do czytania poleceń ze zrozumieniem, odpowiadanie na pytania, tworzenie ogłoszenia

KĆ: 64-65 – można poćwiczyć pisanie zaproszenia, musi ono zawierać: nagłówek „Zaproszenie”, kto kogo zaprasza, na co, kiedy, o której dokąd – dziś zwracaliśmy uwagę na to, że te wszystkie informacje można ładnie ująć w jednym zdaniu, a w drugim ewentualnie poprosić o potwierdzenie przybycia.

M: 66-67

kserówka: skupiliśmy się na odczytywaniu cyfr setek, dziesiątek i jedności oraz zapisie liczby cyframi, gdy podano, że np. są dwie dziesiątki i 3 jedności – 23, można również poćwiczyć zapis słowny liczb, a szczególnie: dziewięćset, dziewięćdziesiąt, sześć, pięćdziesiąt, sześćdziesiąt, sześćset – bo te jeszcze sprawiają nam czasem problem.

3 informacje: SPRAWDZIAN, POKAZ, ANDRZEJKI

 1. SPRAWDZIAN ODBĘDZIE SIĘ 13.11.2018 (WTOREK)

ZAGADNIENIA PODSTAWOWE:

 • Sposoby oszczędzania energii elektrycznej i wody. (DOSTALI KSERÓWKĘ, Z KTÓREJ MOGĄ CZERPAĆ WIEDZĘ)
 • Czytanie ze zrozumieniem. Zwrócić uwagę na dwukrotne czytanie poleceń.
 • Zasady pisowni wyrazów z „u” oraz przykłady wyrazów np. –uszek (maluszek).
 • Pisanie zaproszenia według podanych informacji (rodzaj imprezy, data, godzina, miejsce, pamiętać o umieszczeniu nagłówka ZAPROSZENIE).
 • Zapis cyframi lub liczbami podanych cyfr np. 53 – pięćdziesiąt trzy lub sześćset trzydzieści dziewięć – 639.
 • Tabliczka mnożenia i dzielenia z zakresu 50 na zasadzie, 36:6=6, bo 6×6=36
 • Proszę zwracać uwagę przy ewentualnych powtórkach na zapis poleceń, jeśli jest napisane OBLICZ, nie wystarczy podanie samego wyniku – nawet jeśli jest to proste działanie typu 10zł+10zł należy zrobić taki zapis, aby wykazać sposób operacji. Drugą kwestią jest pamiętanie o jednostkach – jeśli dodajemy kilogramy to musi być: 2kg+30kg=32kg.
 • Obliczenia pieniężne. Sumowanie monet (złotówki i grosze) i banknotów.
 • Zapisywanie podanych liczb trzycyfrowych rosnąco, bądź malejąco np. 234, 120, 543, 299 – rosnąco: 120, 234, 299, 543
 • Zadania z treścią na dodawanie, mnożenie, dzielenie.

NA OCENĘ CELUJĄCĄ:

 • Dzielenie i mnożenie w zakresie 100 i więcej, typu 42×4, 51:3.
 • Zamiana kilogramów na dekagramy i na odwrót, np. 2,5 kg to 250 dag lub 5000 dag to 50kg
 • Zadania typu: jeśli w liczbie 284 cyfra dziesiątek będzie dwa razy mniejsza, jaka to będzie liczba lub cyfra setek jest dwa razy większa od cyfry jedności, ale mniejsza od cyfry dziesiątek, jaka to może być liczba?
 • Przykłady czynności lub produktów spożywczych, które wspomagają uczenie się/pracę mózgu.
 • Zdrobnienia wyrazów np. młot – młotek- młoteczek, butla – butelka – buteleczka, księga – ? (książka) – książeczka.

2. POKAZ MODY PATRIOTYCZNEJ – odbędzie się 16 listopada (piątek) – interpretacja dowolna – może być to biało-czerwony strój, może być to również strój ludowy, mile widziane samodzielnie wykonane stroje. Ciekawym pomysłem może być też fryzura lub dodatki.

3. ANDRZEJKI – poniżej plakat ze szczegółami. Chętnych rodziców proszę o szybką wpłatę kwoty u mnie. 🙂

ŚRODA

M: 93, 78 i 79

Rozwiązywanie zadania tekstowe na myślenie logiczne z uwzględnieniem litra jako miary pojemności. Wprowadzenie pojęcia ĆWIERĆ, jako jednej z 4 części.  Dokonywanie obliczeń dodawania i odejmowania w pamięci.

KĆ: 74-75

Wysłuchanie opowiadania z cyklu „Listy od Hani i Henia” pt. Czipsy z marchewki. Przypomnienie wiadomości o  piramidzie żywieniowej. Rozmowa na temat właściwego odżywiania. Czytanie ze zrozumieniem. Udzielenie odpowiedzi w formie pisemnej na postawione pytania. Doskonalenie umiejętności pisania z pamięci. Tworzenie formy osobowej czasownika od podanych bezokoliczników.

Zeszyt „Ortografia” – utrwalanie zasad pisowni z „u”. Rysowanie wujka-ujka Bogusia 🙂

Edukacja muzyczna: osłuchanie się z piosenką „Pięknie żyć”.

Edukacja plastyczna: wyklejanie plasteliną jesiennej mandali.

Wychowanie fizyczne: ćwiczenia ogólnosprawnościowe, ćwiczenia w zespołach z elementem rywalizacji oraz doskonalenie techniki kozłowania.

WTOREK

KONKURS SKO

Pani dyrektor na dzisiejszym apelu poinformowała o zgłoszeniu naszej szkoły do konkursu SKO – Szkolna Kasa Oszczędności organizowanym przez Bank Spółdzielczy. Uczniowie chętni do oszczędzania dostaną książeczkę, w której zapisywane będą wpłacane kwoty. Z końcem roku szkolnego całość zaoszczędzonych pieniędzy będzie wypłacana danemu uczniowi. Dla szkół, które okażą się najlepsze w oszczędzaniu przewidziano nagrody m.in. wyjazd na zieloną szkołę, czy kwoty pieniężne; ponadto dla najlepiej oszczędzającego ucznia naszej szkoły Bank Spółdzielczy w Koszęcinie przygotuje nagrodę specjalną. Kwoty będą wpłacane raz w tygodniu wychowawczyni klasy i umówiliśmy się, że nie może to być kwota mniejsza niż 1zł (nie ma określonej kwoty jaką można jednorazowo, czy ogólnie wpłacić).

Można zapoznać się z informacjami: http://skowsgb.pl/

ZAJĘCIA

KĆ: 73 – utrwalanie zasad pisowni z „u”

Kserówka: tworzenie przysłówków od przymiotników, odmiana czasowników przez osoby i czasy

Czytanie o sposobach oszczędzania energii elektrycznej oraz wody.

M: 76-77

Wprowadzenia dekagramów (dag) – zapisywanie podstawowych wiadomości do zeszytu z matematyki.

Wiedza, że 1 kg to 100g oraz pół kilograma to 50 dag – wykorzystywanie tej wiedzy podczas rozwiązywania zadań z treścią. Porównywanie wag np. 1kg > 75 dag.

PONIEDZIAŁEK

6 listopada – poniedziałek – recytacja wiersza „Jesień u fryzjera” D. Gellnerowej – uczniowie przepisywali go do brudnopisu – w internecie też jest.

14 listopada – wyjazd do Teatru – uczniowie pytali, czy mogą zabrać telefony – mogą, ale muszą być za nie odpowiedzialni.

15 listopada – rozpoczynamy przygodę z „minutówkami” – od tego dnia mnożenie i dzielenie z zakresu najpierw do 30 i co tydzień kolejna dziesiątka, 22 listopada do 40 itd.

25.11 – opracowywanie lektury „Asiunia”

DZIESIEJSZE ZAJĘCIA

WF: ćwiczenia z woreczkami indywidualne i w parach, próba wytrwałości skocznej

M: 72-75

Dodawanie i odejmowanie liczb trzycyfrowych w zakresie 1000. Rozwiązywanie zadań złożonych na dodawanie, mnożenie.

KĆ: 62, 63, 68, 70

Czytanie ze zrozumieniem tekstu Komisja Edukacji Narodowej. Praktyczne zastosowanie Leksykonu. Rozmowa na temat genezy Dnia Komisji Edukacji Narodowej. Dzielenie i zapis podzielonych na sylaby wyrazów.

Pisanie w zeszycie „lektury” ogłoszenia o zaginięciu Kleksa.

ŚRODA

Matematyka w praktyce: odejmowanie setek i dziesiątek za pomocą banknotów.

Odejmowanie pełnych setek w zakresie 1000. Rozwiązywanie zadań z treścią o różnym stopniu trudności. Stosowanie jednostki pojemności – litr. Dodawanie liczb trzycyfrowych w zakresie 1000. Rozwiązywanie zadania tekstowego na dodawanie w zakresie 1000.

M: 64, 65, 68-71

Opracowywanie lektury. Tworzenie planu wydarzeń.

Edukacja muzyczna: próba.

WTOREK

Na pierwszej lekcji odbyła się próba.

KĆ: 58,59, 66,67

Wypowiedzi na temat, do czego wykorzystywany jest internet i jak bezpiecznie z niego korzystać na podstawie przeczytanego wiersza M. Przewoźniaka Jak się nie zaplątać. Zapisywanie wad i zalet internetu. Porządkowanie i zapisywanie wyrazów w kolejności alfabetycznej. Rozwijanie zdania. Utrwalenie pisowni wyrazów z „u” na początku i na końcu wyrazu. Zapoznanie z informacjami na temat zmian zachodzących w przyrodzie. Czytanie wiersza D. Gellnerowej Jesień u fryzjera. Utrwalenie pisowni czasowników z końcówką -uje. Odmiana czasowników przez osoby. Uzupełnianie tekstu z lukami podanymi czasownikami w odpowiedniej formie.

Matematyka (M): s. 88, zad.8

Praktyczne wykorzystywanie wiedzy o odjemnej, odjemniku i różnicy.

Doskonalenie tańca.