Poniedziałek

PRZYPOMINAM O CZWARTKOWYM SPRAWDZIANIE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH I ZAPOWIADAM DYKTANDO Z „RZ” I „Ż” NA PONIEDZIAŁEK 28.01.2019.

WF: ćwiczenia ogólnorozwojowe, ćwiczenia w drużynach z elementem rywalizacji oraz gra w Dwa ognie.

Podręcznik: czytanie na ocenę wiersza „Piotruś i powietrze”. Omawianie wiersza.

KĆ: 46-47 Redagowanie i pisanie zdań. Rymy. Ortografia: „h” wymienne na „ż”, „z” i „g”.

Wpis do zeszytu ortografia (zdjęcie poniżej).

M: 30-33, 36-37

Rozwiązywanie zadania złożonego na dodawanie w zakresie 100. Stosowanie przemienności dodawania. Rozwiązywanie zadań tekstowych na porównywanie różnicowe. Dodawanie i odejmowanie wybranym sposobem zgodnie z matematycznymi zasadami. Wykonywanie działań dodawania i odejmowania w jednym zapisie. Rozwiązywanie zadań z treścią z uwzględnieniem kolejności wykonywania działań. Przypomnienie rymowanki z 2 klasy: Gdy kilka licz dodaję lub odejmuję, od lewej do prawej strony się kieruję! 

Zaznaczanie na termometrze podanej temperatury. Wskazywanie najniższej i najwyższej temperatury. Obliczanie różnic między podanymi temperaturami. Zaznaczanie temperatury na podanych termometrach zgodnie z treścią zadania.

 

 

Piątek

Czytanie o zagrożeniach w czasie zimowych zabaw i ustalanie sposobów pomocy osobom, pod którymi załamał się lód i znajdują się w wodzie.

KĆ: 40 (bez zadania 2)-43 . Rozwiązywanie rebusu. Ortografia: „rz” i „ż”, „ch”. Zdrobnienia wyrazów.

Prezentowanie opisów i fotografii cudów świata.

Pisanie wymyślonego przez siebie opowiadania – ocena za: zachowanie budowy opowiadania, staranność pisma, ortografię/interpunkcję oraz pomysłowość opowiadania.

WF: ćwiczenia rozciągające, rozgrywki ringo.

Edukacja plastyczna: przygotowanie prezentów/zaproszeń na dzień babci i dziadka oraz wykonywanie szkicu 1 z 7 cudów świata.

Czwartek

M: 17, 24-29 Matematyka w działaniu. Dodawanie w zakresie 100. Stosowanie przemienności dodawania. Rozwiązywanie zadań z treścią na dodawanie w zakresie 100 z wykorzystaniem przemienności. Rozwiązywanie zadania złożonego na dodawanie w zakresie 100. Stosowanie przemienności dodawania. Rozwiązywanie zadań tekstowych na porównywanie różnicowe.

Zajęcia komputerowe: zapowiedź sprawdzianu praktycznego: tematy 15-29, termin 24.01.2019. A dziś praca w Word, polecenie – Wytnij, Wklej, Wyśrodkuj oraz obliczenia na kalkulatorze.

Środa

NA PIĄTEK UCZNIOWIE MUSZĄ PRZYNIEŚĆ:

NA „5” – OPIS JEDNEGO Z CUDÓW STAROŻYTNEGO ŚWIATA PLUS FOTO (MOŻE BYĆ WYDRUK LUB KSIĄŻKA)

NA „6” – OPIS DWÓCH CUDÓW PLUS FOTKI

OPIS MA BYĆ NAPISANY ODRĘCZNIE PRZEZ UCZNIA MAKSYMALNIE PO 5 ZDAŃ DO JEDNEGO CUDU.

NA PODSTAWIE ZDJĘĆ UCZNIOWIE WYKONAJĄ W PIĄTEK SZKICE na kartce A3. Uczniowie nieobecni powinni taką pracę wykonać w domu.

 

A DZIŚ NA LEKCJACH:

WF: poznanie i ćwiczenie kroków podstawowych krakowiaka i poloneza – zdawaliśmy na ocenę oraz próba skoczności.

Edukacja muzyczna: zapoznanie się z częścią piosenek na występ z okazji Dnia Babci i Dziadka.

PISALIŚMY SPRAWDZIAN NA OCENĘ CELUJĄCĄ.

KĆ: 34-37 Uzupełnianie ćwiczeń na podstawie tekstów z podręcznika. Czytanie o warunkach pogodowych zimą i niebezpieczeństwach związanych z np. gołoledzią. Ustalanie, co jest konieczne podczas opisu obrazu i wykonanie opisu obrazu Juliana Fałata „Pejzaż zimowy – Kraków”. Poznanie zasady w postaci rymowanki zapisywanej do nowego zeszytu z polskiego: Przed ale, lecz, ponieważ, więc, że, dlatego zrób przecinek koleżanko i kolego! Łączenie dwóch zdań w jedno za pomocą tych łączników. Części mowy, pytania i wyrazy im odpowiadające. Układanie wyrazów z określonych liter.

Wtorek

 

Podręcznik – samodzielna praca, czytanie ze zrozumieniem, które wspomagało pracę w kartach ćwiczeń – ocenialiśmy dziś samodzielność i ustalaliśmy, co jest potrzebne, aby popełniać mniej błędów podczas pracy i jak najwięcej wynieść z lekcji.

KĆ: 24-28, 30-31 Wprowadzenie części mowy -LICZEBNIK. „Ch” na końcu wyrazu i wyjątek „druh”. Tworzenie regulaminu odpowiedniego zachowywania się w parku narodowym. Rozróżnianie wyrazów pisanych małą/dużą literą. Rozwijanie zdań zgodnie ze wzorem – użycie poznanych części mowy. Wyrazy o znaczeniu przeciwnym np. cichy-głośny, otwierać-zamykać. Słuchanie opowiadania „Świat” i zaznaczanie prawidłowych odpowiedzi do pytań wobec tekstu. Stopniowanie przymiotników. Poznanie znaczenia wyrazu SYNONIM – tworzenie wyrazów o podobnym znaczeniu np. ładny, piękny, elegancki, czy kolega, kumpel, przyjaciel.

M: 14-16 Wprowadzenie pojęcia „oś symetrii”, jako linii, dzięki której można złożyć figurę na dwie takie same części. Ćwiczenia praktyczne w składaniu figur.

Poniedziałek

WF: kozłowanie, próba celności rzutu, ringo.

M: 11, 12-13, 20-23. Rozwiązywanie zadań tekstowych – mnożenie i dzielenie w zakresie 100. Obliczanie prostych relacji ilościowych między danymi obiektami.

KĆ: 18-21 Wypowiedzi na temat inscenizacji P. Beręsewicza Kłamstwo ma krótkie nogi. Doskonalenie techniki czytania. Gimnastyka oka i języka. Rozwiązywanie rebusów. Ustalenie kolejności wypowiedzi bohaterów. Zaznaczanie czasowników.

Układanie rozsypanki literowej. „ Listy od Hani i Henia”. Praca w grupach – podawanie propozycji rozwiązania kłopotu Hani i usprawiedliwienia postępowania jej koleżanek. Zapisywanie nazw uczuć i emocji. Zaznaczanie wybranym kolorem porad. Kolorowanie ilustracji zgodnie z podanym kodem. Dopisywanie do podanych czasowników rzeczowników.

CZWARTEK

Dziś ponownie ćwiczyliśmy pisanie opowiadania – wzór pojawił się do przepisania na tablicy, chętni mogli przepisać. Opowiadanie, które jutro trzeba będzie napisać na sprawdzianie, nie ma być obszerne – skrótowo, najważniejsze treści i na pewno nie ma być w nim dialogów.

Utrwalaliśmy ortografię „ch” – wymienne na „sz” oraz pisane po „s”, np. schowam, schronisko, schody.

Powtórzenie czasów – przeszły, teraźniejszy, przyszły. Tworzenie bezokoliczników od rzeczowników np. gra – grać. Wpisywanie przymiotników w odpowiedniej formie w zależności od liczby rzeczownika – pojedynczej lub mnogiej – dzielny strażak/dzielni strażacy.

CZĘŚĆ UCZNIÓW WZIĘŁA UDZIAŁ W KONKURSIE „Leon” na drugiej lekcji.

 

ŚRODA

Poranek rozpoczęliśmy od warsztatów folklorystycznych poprowadzonych przez artystów zespołu „Mały Śląsk” z Radzionkowa.

KĆ: ZAD. 7/8 – stopniowanie przymiotników – uzupełnianie tabeli przymiotnikiem w stopniu równym, wyższym, bądź najwyższym. Strona 9: Uzupełnianie zdań wyrazami w odpowiedniej formie dotyczących roku (kwartał, kolejność miesięcy.) Ortografia: „ż” i „rz”. Strona 10, zadanie1: Wyróżnianie czasowników, przymiotników, rzeczowników – dopasowywanie pytań do nich. Układanie zdań. Powtórzenie wiadomości o rodzajach działań: składnik, składnik, suma\ odjemna, odjemnik, różnica\ czynnik, czynnik, iloczyn\ dzielna, dzielnik, iloraz.

 

WTOREK

M: zapis miesięcy na trzy sposoby: cyfry arabskie, rzymskie oraz słownie. Obliczenia kalendarzowe typu: ile dni minie po 5 tygodniach i 4 dniach: 5×7+4=35+4=39. Minutówka: mnożenie i dzielenie w zakresie 60 – od czwartku do 70.

KĆ: OMÓWIENIE PISANYCH WCZORAJ OPOWIADAŃ -uczniowie zabrali do domu prace. Czytanka w podręczniku „Skąd się bierze śnieg?” Rozmowa na temat czytanki. Ortografia: CH wymienne na SZ oraz powtórka przed sprawdzianem: Ż wymienne na G. Powtórzenie wiadomości o rzeczowniku i jego rodzajach.

Powtórzenie układów tanecznych na WOŚP.

Po świętach – Poniedziałek :)

WF: ćwiczenia wzmacniające i rozciągające, próba siły.

Dziś uczyliśmy się pisać opowiadanie – ocena z samodzielnego pisania, będzie podczas pisania opowiadania na sprawdzianie – opowiadanie ma dotyczyć jednego z rozdziałów „Siedmiu wspaniałych” – w szkole będziemy jeszcze pisać je na próbę.

Czytaliśmy również o przyrodzie zimą i sposobach radzenia sobie z mrozem u zwierząt i roślin – warte powtórzenia na piątkowy sprawdzian.

Matematyka: powtórzenie z mnożenia i dzielenia w zakresie 100 – rozwiązywanie zadań tekstowych. Przypomnienie wiadomości o miesiącach – nazwy, ilość dni w miesiącu, kolejność występowania wraz z numerem porządkowymi rzymskimi.