17.10.2019 r. czwartek

Temat : Ist Markus der Bruder von Tina?

Uczniowie potrafią udzielać informacji na temat swojej rodziny

Temat : Die Familie von Leo

Uczniowie rozumieją tekst selektywnie , potrafią odnaleźć informacje dotyczące członków rodziny i zawodów.